De Nieuwe Lente

De GGZ Groep, locatie De Nieuwe Lente is een kleinschalig ambulant GGZ initiatief in Nijmegen.

Doel is om mensen met psychische problemen de grip op hun leven weer terug te laten krijgen. Wij hebben nauw contact met huisartsen en andere specialisten inde regio. Deze korte lijnen met andere hulpverleners zorgen voor een goede samenwerking met bijvoorbeeld diëtisten en psychologen. Dit komt ten gunste van de patiënt, die op deze manier niet steeds doorverwezen wordt naar andere instanties. De lijnen zijn kort en helder.

De Nieuwe Lente behandelt ambulant, met name mensen met een combinatie van psychiatrische problematiek en verslavingenproblematiek. Daarnaast behandelen wij ook patiënten met psychiatrische problematiek zoals: angststoornis, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en ADHD. De Nieuwe Lente heeft geen crisis opvang en behandelt geen patiënten met zeer ernstige problematiek waarbij een klinische setting nodig is.

GGZ Groep heeft voor 2015 met gemeente Nijmegen en diverse omringende gemeenten afspraken gemaakt over vergoeding van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugd in het kader van de Nieuwe Jeugdwet. Op onze website http://www.neuropsychologischonderzoek.nl en op onze algemene website www.ggzgroep.nl vindt u uitgebreide informatie over de diagnostische onderzoeken die we kunnen uitvoeren en ons behandelaanbod (ADHD, OCD, trauma, angst en depressie).

In Nijmegen bieden we daarnaast hulp aan jongeren vanaf 15 jaar waarbij verslavings– en/of persoonlijkheidsproblematiek speelt.