Verwijzers

Als huisarts kunt u ook direct uw patiënt aanmelden gebruikt te maken van zorgdomein. De Nieuwe Lente is te vinden onder de GGZgroep.

Anders zou het kunnen door het aanmeldformulier te downloaden.

Op werkdagen zal er z.s.m. contact opgenomen worden met uw patiënt voor het maken van een afspraak voor een eerste intake. Wij behandelen patiënten van 16 jaar en ouder.

aanmeldformulier_ggzgroep
Aanmeldformulier te downloaden

Wat zijn de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen?
Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden (voor crisiszorg is geen verwijzing nodig, wél voor eventuele vervolgzorg):

  • op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  • de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
  • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
  • de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.