Depressie

Depressie is een stemmingsstoornis. Ieder mens heeft wel eens last van een stemmingswisseling, maar vaak is dat een reactie op een bepaalde situatie. Patiënten met depressie hebben een langdurige verandering in hun stemming, wat zich uit in ernstige somberheid. Het kan mensen ernstig belemmeren in hun dagelijkse leven. Men wil graag, maar kan het niet.

Somberheid na tegenslag is een normale reactie, net zoals euforie na bijvoorbeeld een overwinning of het behalen van een diploma. Dit gevoel is meestal van korte duur. Mensen met stemmingsstoornissen blijven veel langer in een stemming hangen en het gevoel is ook diepgaander. Een depressie of stemmingsstoornis verloopt bij ieder persoon anders. Veel voorkomende kenmerken van een depressie, zijn naast extreme somberheid ook slaapproblemen, verminderd concentratievermogen en toename of afname van de eetgewoonten.

Nieuw ! rTMS bij depressie sinds juni 2017 volledig vergoed door uw verzekeraar !

rTMS:

Wat is rTMS

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een techniek waarbij hersenactiviteit veranderd wordt door middel van een kortdurende magnetische puls. Wanneer bijvoorbeeld de magnetische spoel op het gedeelte van het hoofd geplaatst wordt die verantwoordelijk is voor duimbewegingen, kan een magnetische puls ervoor zorgen dat de duim beweegt. Repetitieve TMS (rTMS) is een therapievorm waarbij hersenactiviteit op lange termijn veranderd kan worden door middel van het herhalend aanbieden van pulsjes.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat depressie gepaard gaat met een overmaat aan activiteit in het rechtergedeelte en een tekort aan activiteit in het linkergedeelte van de voorste hersenen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat rTMS op het voorste gedeelte van het hoofd een zeer effectieve behandeling is voor depressie. Een groot aantal onderzoeken laat zien dat rTMS voor een klinisch significante vermindering van depressieve klachten zorgt, zelfs bij cliënten waarbij andere vormen van therapie (antidepressiva, gesprekstherapie) niet aanslaan. Deze overtuigende resultaten hebben er in 2008 toe geleid dat rTMS-behandeling voor depressie door de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) beoordeeld is als ‘veilig en effectief’.