Visie & Missie

Visie

De Nieuwe Lente gelooft in kleinschaligheid. Wij willen deskundige, betrouwbare en toegankelijke zorg bieden aan mensen met overgewicht/obesitas, alcoholproblematiek en algemene psychiatrische problematiek, als angst, depressie en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Wij proberen wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. De Nieuwe Lente beschouwt kleinschaligheid als een voorwaarde om cliënten zich meer op hun gemak te laten voelen bij hun behandeling. Cliënten zijn op deze manier nauw betrokken bij hun eigen veranderingsproces. Ook leidt kleinschaligheid tot een betere samenwerking met verwijzers en andere bij de behandeling betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld diëtisten en psychologen.

Missie

De missie van de Nieuwe Lente is het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. De Nieuwe Lente behandelt en ondersteunt mensen bij het vinden van een leefstijl die bij hem of haar past. De Nieuwe Lente wil samen met de cliënt werken aan een verbetering van eigen levenskwaliteit. De basis hiervoor vormt het behandelplan door cliënt en behandelaar samen opgesteld. Hiermee worden de persoonlijke doelstellingen van de cliënt gerealiseerd.

 

Kwaliteit

De GGZ Groep beschikt over het HKZ-certificaat. Dit is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor de Zorgsector. Met het certificaat laat de GGZ Groep zien dat de client centraal staat, dat de zaken intern goed geregeld zijn en dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie bezoekt u www.hkz.nl .

2014 Certificaat

hkz 3 thumb