Wie zijn wij?

Linda van Kimmenade, Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
“Sinds november 2012 heb ik de overstap gemaakt van een grote GGZ-instelling naar De Nieuwe Lente. De kleinschaligheid, de korte lijnen met verwijzers en het multidisciplinair werken spreken mij erg aan. Als psychotherapeut hecht ik waarde aan een transparant en echt contact, zodat er een veilige werkrelatie opgebouwd kan worden waarin innerlijke groei voor de cliënt mogelijk is. Mijn idee van psychotherapie is dat de cliënt contact leert maken met zijn eigen belevingswereld en deze leert begrijpen. Van daaruit kan de cliënt verder groeien en hierdoor ook minder problemen ervaren binnen zichzelf of in contacten met anderen. Ik werk veelal met behulp van cliëntgerichte en cognitief gedragstherapeutische psychotherapie. Daarnaast heb ik affiniteit met groepspsychotherapie en Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT).”

Eva Kokhuis, Gezondheidszorgpsycholoog
“Na mijn opleiding psychologie ben ik begonnen met werken bij een grote GGZ, waar ik veel ervaring heb opgedaan met verschillende soorten problematiek. Hier heb ik de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd en afgerond. Mijn behoefte aan een persoonlijke benadering, transparantie en korte lijnen heeft mij daarna naar kleinere GGZ-instellingen geleid. Sinds september 2011 werk ik met veel plezier bij De Nieuwe Lente. Naast individuele behandelingen, geef ik samen met een collega o.a. een groep voor het aanleren van emotieregulatie-vaardigheden. Ik ben tevens opgeleid in Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een methode voor het behandelen van trauma’s en in schematherapie. Ik kan mensen helpen om o.a. meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun valkuilen, pijnlijke gevoelens te verwerken en moeilijke situaties anders aan te pakken. In het contact met cliënten vind ik het belangrijk om een samenwerking aan te gaan, oprechte aandacht te hebben voor de ander en samen te zoeken naar hun kracht in een veilige omgeving.”

Jetske Oostelbos, Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
“Voor ik bij de Nieuwe Lente kwam werken heb ik jarenlang gewerkt met mensen met chronische pijnklachten. Deze ervaring neem ik mee in mijn dagelijks werk. Lichaam en geest staan samen centraal. Ik wil graag samen met mijn cliënten uitzoeken waar hun kracht ligt. Ik ben geschoold in ACT, CGT en systeemtherapie.”

Wiebe Slierendregt, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
“Ik ben SPV in hart en nieren. Mensen leven in een sociale wereld. Hun problemen bestaan ook vaak in die sociale wereld, dus dat is een vast onderdeel van mijn behandelingen. In het contact met cliënten houd ik van rechtstreekse gesprekken en eerlijkheid. Ik ben niet bang voor spanning of confrontaties. Ik ben goed getraind en ervaren in het diagnosticeren van psychiatrische problemen en mogelijkheden in crisissituaties. Mijn kerngebieden zijn ADHD, stemmingsproblemen en verslavingsproblematiek.”

Femke van Huijgevoort, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

“Sinds juni 2012 werk ik met veel plezier bij De Nieuwe Lente. De laagdrempeligheid voor zowel cliënten als medewerkers past erg goed bij mij. Het feit dat we korte lijnen hebben, niet werken met zorgprogramma’s en goed aan proberen te sluiten bij de eigen hulpvraag vind ik onderscheidend ten opzichte van veel andere GGZ instellingen. Ik zie het in mijn werk als hulpverlener vooral als mijn taak om tot een gelijkwaardige samenwerking te komen met cliënten. Ik ben hierbij van nature gericht op het verkrijgen van inzicht in de oorsprong van klachten en het vertalen van wensen en mogelijkheden naar iemands dagelijks leven. Door mijn achtergrond heb ik extra affiniteit en expertise opgebouwd in het werken met jongeren en systemen, het begeleiden van mensen met persoonlijkheidsproblematiek en psychotherapeutische begeleiding bij verslavingsproblemen. Er zijn verschillende invalshoeken die ik graag toepas, onder andere Acceptance and Commitment therapy en motiverende gespreksvoering.”

Pieter van den Broek, Psychiater
“Tijdens mijn opleiding tot psychiater heb ik in veel verschillende instellingen ervaring opgedaan,  zoals het UMC St. Radboud, Pro Persona en de PAAZ afdeling van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Daarnaast heb ik de opleiding tot neuropsycholoog afgerond aan de Radboud Universiteit. De keuze om als psychiater bij De Nieuwe Lente te komen werken was niet moeilijk: in een relatief klein en zeer professioneel team dat uit meerdere disciplines is samengesteld kan ik mijn medisch-psychiatrische en psychologische ervaring ten volle inzetten. De diversiteit en complexiteit van de psychiatrische problematiek die binnen De Nieuwe Lente behandeld wordt spreekt mij zeer aan.”

 

 

Vera te Morsche , Psycholoog

 

 

Emile de Roos, Psychiater

“Na een aantal eerste ervaringsjaren qua werken in de kliniek en op de polikliniek van de Reinier van Arkelgroep, was ik op zoek gegaan naar een plek om in een kleiner verband, wat dichter bij de leefwereld van de client, samen met gepassioneerde collega’s aan de slag te gaan om gezondheidsbevorderend te werken. Met aandacht voor de krachten die de client heeft, naast dat er sprake is van zekere kwetsbaarheden.
Dit is hoe er gewerkt wordt bij De Nieuwe Lente in een groep professionele collega’s die elkaar goed aanvullen vanuit verscheidene disciplines.”