Nieuws

 

19-1-2017: Uitbreiding aanbod

Stichting GGZ Groep lokatie De Nieuwe Lente zal binnenkort starten met een nieuw groepsaanbod: de impulsgroep. Deze groep is gericht op mensen met impulsregulatie problematiek (Mensen die vooral vanuit emotie reageren en dingen doen, waar ze later spijt van krijgen. Bijvoorbeeld woedeaanvallen, koopverslaving, te veel eten en middelenmisbruik.)

23-11-2014: Kinderen en jeugd 2015

Stichting GGZ Groep lokatie De Nieuwe Lente heeft met gemeente Nijmegen en diverse omringende gemeenten een overeenkomst afgesloten waardoor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugd in 2015 door deze gemeenten wordt vergoed. Op dit moment passen we deze website aan om de uitbreiding van de doelgroep alsmede van ons behandelaanbod te kunnen presenteren.

26-08-2014:
Vacature: Stage medisch secretaresse (m/v), niveau 4, zie ‘vacatures en stages’.

25-07-2014:
In het afgelopen jaar hebben wij helaas geen zorg kunnen bieden aan cliënten met een CZ verzekering (DeltaLoyd en Ohra vallen hier ook onder). Echter is er vanuit de GGZ Groep ruimte ontstaan om cliënten met een CZ verzekering te behandelen binnen de vestiging De Nieuwe Lente in Nijmegen. De contract ruimte is wel beperkt, dit kan betekenen dat u/uw cliënt op een wachtlijst geplaatst word. Dit geldt  voor geheel 2014.

Per 1 februari 2014 is de Nieuwe Lente een onderdeel geworden van de GGZ Groep om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de zorg aan in behandeling zijnde cliënten en nieuwe cliënten in 2014 te kunnen continueren. De GGZ Groep heeft hiertoe het personeel en de huur van de panden van De Nieuwe Lente per 1 februari 2014 overgenomen. De Nieuwe Lente gaat verder onder de naam GGZ Groep / De Nieuwe Lente en richt zich op dezelfde doelgroep. Op korte termijn wordt de dienstverlening uitgebreid met Neurofeedback. Voor algemene informatie over de GGZ Groep verwijzen we u naar www.ggzgroep.nl. Voor meer informatie over Neurofeedback verwijzen we u naar www.neurofeedback.nl.