Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.

Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien.

Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen: als je het eenmaal kan, verleer je het nooit meer).

Algemeen

Ieder brein produceert hersengolven die we kunnen meten met een EEG (elektro-encefalogram). Een EEG is een weergave van de elektrische activiteit die door onze hersenen geproduceerd wordt, gemeten door elektrodes op de schedel te plaatsen. Door het zichtbaar maken van die hersenactiviteit en de hersenen te belonen voor het produceren van de juiste hersengolven kan de werking van het brein beïnvloed worden. Hersengolven passen zich aan aan de toestand waarin men zich bevindt. Tijdens slaap bijvoorbeeld zijn veel trage hersengolven te zien, terwijl tijdens het maken van een proefwerk veel snelle hersengolven meetbaar zijn. Het brein kan schakelen tussen de verschillende hersengolven in verschillende situaties. Bij klachten, zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, is het brein onvoldoende in staat de gewenste hersenactiviteit te produceren die voor die situatie passend is, waardoor iemand zich moeilijk kan concentreren. Het is mogelijk om de hersenen te leren de gewenste golven te produceren. Dit kan door hersenactiviteit te meten en te beïnvloeden door te belonen (feedback) bij de gewenste hersengolven. Door dit een aantal sessies te herhalen, kunnen de hersenen dit zelf.

Hoe ziet het behandelproces er concreet uit?

Voordat we starten met de behandeling bespreken we met u uitgebreid uw klachten en nemen we bij u een EEG af. Met behulp van het EEG kunnen we beoordelen waar in uw brein de afwijkende hersengolven zich manifesteren. Dyslexie bevindt zich bijvoorbeeld in een ander gebied van de hersenen en heeft andere afwijkende hersengolven dan bijvoorbeeld ADHD. Met behulp van het EEG kunnen we heel nauwkeurig bekijken waar bij u de afwijkende hersengolven aanwezig zijn.
Aan de hand van de bevindingen van de intake maken we een behandelprotocol. Tijdens de eerste sessie bespreken we met u de resultaten van de intake en uw (Q-)EEG. Tevens bespreken we met u uw behandelprotocol, waarin beschreven staat op welke plek en welke hersengolven bij u ‘getraind’ gaan worden. Vervolgens wordt gestart met de behandeling.
Tijdens de neurofeedback gedeelte van de behandeling zit u op een prettige stoel achter uw eigen scherm. Uw hersenactiviteit wordt op die plek(ken) op uw schedel, zoals bepaald in het behandelprotocol, gemeten door middel van het EEG. De informatie uit het EEG wordt versterkt en doorgegeven aan de therapeut door middel van een neurofeedback apparaat. De therapeut volgt deze hersenactiviteit en afhankelijk van wat men wilt bereiken worden er door de therapeut drempelwaarden ingesteld, zodat u beloning (positieve feedback) krijgt via een filmpje of geluidje wanneer u de juiste hoeveelheid van de wenselijke hersengolven produceert. Als het ware worden uw hersenen dus beloond voor het produceren van de juiste hersenactiviteit.

Bijvoorbeeld wanneer iemand meer alert wil worden, dan krijgt u tijdens de behandeling een beloning, bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje elke keer als de hersengolven zich in een alerte status verkeren. Elke keer wanneer de hersengolven een niet alerte status laten zien verdwijnt het geluidje of het filmpje op het computerscherm. Door deze terugkoppeling weet uw brein wanneer er gewenste hersengolven geproduceerd worden. Zelf hoeft u dus niets ‘actiefs’ te doen, zoals het bedienen van een toetsenbord, de hersenen trainen de hersenen. Na een intensieve behandelperiode bent u in staat om deze bewustzijnstoestand te reproduceren zonder de apparatuur.