Bereikbaarheid

Intakeprocedure
Aanmelden kan telefonisch via ons secretariaat 0800 4494763. Ook kunt u ons bereiken door het aanmeldformulier in te vullen of een mail te sturen naar info@ggzgroep.nl (met als onderwerp: aanmelding Nijmegen). U dient uw verwijsbrief van de huisarts, een geldig legitimatiebewijs en een inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar bij de eerste afspraak mee te nemen. Voor kinderen en jeugd is of de verwijzing van uw huisarts of een beschikking van de gemeente waarin het kind of jongere woonachtig is vereist om voor vergoeding van de gemaakte zorgkosten in aanmerking te komen.

Afspraak maken of wijzigen
Dit kan tijdens kantooruren via het secretariaat. Als een geplande afspraak niet door kan gaan, vragen wij u ons hierover minimaal 48 uur van tevoren te informeren. Bij niet tijdig annuleren van afspraken zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Een herhaalrecept
Voor een herhaalrecept kunt u tijdens kantooruren via ons secretariaat telefonisch 040-2364111 aanvragen. Uw recept ligt zo spoedig mogelijk klaar bij uw apotheek.

Wij hebben geen crisisdienst
Wanneer u buiten kantooruren of in het weekend hulp nodig heeft, verwijzen wij u door naar de dienstdoende huisarts. Het nummer is: 0900 – 88 80.

Bekijk ook

Contact secretariaat
T 040-2364111
dnl@ggzgroep.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9:00 uur tot 17:00 uur