Werkwijze

Uw behandeling
U krijgt vanuit verschillende disciplines zorg van één van onze professionele en ervaren hulpverleners. De Nieuwe Lente ziet er op toe dat er een goede match is tussen u en de behandelaar. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat u zich al gauw op uw gemak voelt. Wij stemmen zorgvuldig af op uw zorgvraag en hebben nauwe contacten met specialisten, artsen en diëtisten. Met deze combinatie bieden wij u persoonlijke en passende begeleiding. Dit zijn onze behandelmethoden:

Individuele behandeling
– Diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek,
– Psychotherapie als CGT, IPT en schematherapie,
– Traumabehandeling waaronder EMDR,
– Leefstijl vaardigheidstraining.
Individuele behandelingen bieden wij afhankelijk van uw zorgvraag één of meerdere keren per maand met een vaste behandelaar.

Behandeling in groepsverband
– Training ADD en ADHD
– Inzichtgevende psychotherapie groep
– Impulsgroep

De aangeboden groepen bestaan uit een reeks bijeenkomsten op een vaste middag of avond in de week.

Medicatie 
Als het nodig is krijgt u aanvullend op de therapie medicatie op recept van onze psychiater. Tussentijds evalueren wij met u of de medicatie het gewenste effect heeft. Wanneer u een herhaalrecept wilt, kunt u op kantooruren het secretariaat bellen. Dit nummer is 040-2364111.

E-Health

Met E-Health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma’s om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. Het gaat hier om gebruik van behandelprogramma’s voor bijvoorbeeld angst, depressie of slaapproblemen die aan u als cliënt worden aangeboden via internet.

We hebben er voor gekozen deze internet behandelprogramma’s te integreren in ons behandelaanbod. Dit betekent dat we altijd starten met een intakegesprek op een van onze vestigingen. Afhankelijk van uw klachten en uw wensen kan het zijn dat tijdens de intake met u de mogelijkheid van een behandeling via internet wordt besproken. Ook deze internet behandelingen worden passend bij uw klachten en wensen op maat samengesteld door onze behandelaars. Het kan dus ook voorkomen dat u tijdens uw behandeling, naast de internet behandeling, gesprekken op onze vestiging heeft. Onze internet behandelingen zijn gekoppeld aan uw behandelend therapeut. U ontvangt feedback van deze behandelaar en u kunt uiteraard ook vragenstellen. Als u een behandeling, (deels) via internet, niet ziet zitten kunt u dit natuurlijk aangeven tijdens het intakegesprek.

Bereikbaarheid
Wij geven zowel overdag als ‘s avonds individuele en groepsgewijze behandelingen. Toch is De Nieuwe Lente niet 24 uur per dag bereikbaar. Wanneer u buiten kantooruren of in het weekend een vraag heeft, kunt u bellen met de dienstdoende huisarts. Het nummer is: 0900 – 8880. Tijdens kantooruren kunt u het secretariaat bellen voor het maken of wijzigen van afspraken. Als een geplande afspraak niet door kan gaan, vragen wij u om ons hierover minimaal 48 uur van tevoren te informeren. Bij het niet annuleren van afspraken zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.