Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de wet op de privacy. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. De behandelovereenkomst wordt afgesloten conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Hiermee stemt u in met de voorgenomen behandeling. Volgens de WGBO heeft u ook recht op inzage in uw medisch dossier.