Kosten

Kosten behandeling
Met een verwijzing van uw huisarts of specialist worden de kosten van behandeling bij de GGZ Groep/De Nieuwe Lente volledig gedekt door uw zorgverzekering.  Wel kan er aanspraak op het door u met uw zorgverzekeraar overeengekomen eigen risico worden gedaan.

Verloop betaling
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij hen.

Eigen risico
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat er in de basiszorgverzekering een verplicht eigen risico geldt van 385 euro in 2017. Dit eigen risico geldt eenmalig voor nagenoeg alle zorgkosten die u maakt. Heeft u het eigen risico al opgebruikt ten gevolge van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname? Dan bent u voor de zorg die u bij ons of elders ontvangt geen eigen risico meer verschuldigd. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.rijksoverheid.nl.

Meer info?
Voor meer informatie over deze kosten kunt u contact opnemen met De Nieuwe Lente via de mail: info@ggzgroep.nl of telefoon: 0800-4494763.