Groepsgewijze behandeling

Als cliënt is het mogelijk om diverse trainingen in groepsverband te volgen. De volgende groepen worden momenteel aangeboden:

  • Inzichtgevende psychotherapie groep

Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet alleen de cliënt en de psychotherapeut, maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. In de psychotherapiegroep is het de bedoeling dat je je eigen gevoelens beter gaat begrijpen.

Folder inzichtgevende psychotherapie groep

  • Training ADHD / ADD

Psycho educatie en vaardigheidstraining voor mensen met ADHD/ADD.

Folder ADHD-groep

  • Impulsgroep

Groep gericht op mensen met impulsregulatie problematiek (mensen die vooral vanuit emotie reageren en dingen doen, waar ze later spijt van krijgen. Bijvoorbeeld woedeaanvallen, koopverslaving, te veel eten en middelenmisbruik.)

Folder impulsgroep